absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 11. sierpnia 2020.

Basiak Jerzy, dodał: Cieślak Aleksander,

Basiak Jerzy ( 1908 – 1975 ), nauczyciel akademicki. Ur. 12 IV 1908 we wsi Chełm w powiecie olkuskim. Syn Kazimierza i Zofii. Do szkoły ludowej uczęszczał we wsi Klimontów w powiecie Jędrzejów, w której ukończył 4 klasy do 1921. Następnie uczył się prywatnie w Sędziszowie. W IX 1924 rozpoczął naukę w Szkole Handlowej, która funkcjonowała przy Szkole Ekonomiczno – Handlowej w Krakowie. Ukończył ją w VI 1927. W 1927 zapisał się do Miejskiego Gimnazjum Handlowego w Chorzowie, tutaj uczęszczał przez dwa lata i w 1929 zdał egzamin końcowy. W t. s. r. podjął pracę jako księgowy w Towarzystwie Czytelni Ludowych w Poznaniu. Tutaj przepracował do 15 VII 1930. W 1929 roku został słuchaczem Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W roku akademickim 1929 / 30 ukończył pierwszy rok studiów. W 1930 uzyskał świadectwo dojrzałości jako ekstern w Państwowym Gimnazjum w klasie matematyczno - przyrodniczej w Chorzowie.
W1930 rozpoczął pracę jako nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lipnach. Tutaj nauczał towaroznawstwa, księgowości i chemii. W tym samym czasie zapisał się na Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, a w 1934 przeniósł się na Wydział Chemiczny Politechniki w Gdańsku, gdzie 20 VII 1936 uzyskał stopień dyplomowanego inżyniera.
W X1936 podjął studia w Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Od 1937 zatrudnił się jako pracownik techniczny w Fabryce Sukna w Bielsku, a następnie od 1938 został buchalterem w Izbie Skarbowej w Łodzi, skąd w 1939 został przeniesiony do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie, gdzie pracował aż do 1941, W 1942, zatrudnił się w Towarzystwie Akcyjnym Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie, gdzie został dyrektorem. Na tym stanowisku pracował do 15 III 1946. W 1947 złożył pomyślnie egzamin dyplomowy w Akademii Handlowej w Poznaniu i otrzymał dyplom ukończenia nauk handlowych. W l. 1948 - 1949
pracował jako nauczyciel chemii i w księgowości w Liceum Handlowym. W roku akademickim 1948 / 49 prowadził wykłady z rachunkowości w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej w Częstochowie. W 1949 został mianowany przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego w Gliwicach na głównego inżyniera w zakładach tej branży w Rudnikach i Częstochowy. W roku szkolnym 1949 / 50 nauczał chemii w Państwowym Liceum Hutniczym w Częstochowie. W tym czasie prowadził też wykłady z technologii i towaroznawstwa w Wyższej Szkole Administracyjno – Handlowej w Częstochowie. W 1950 rozpoczął zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie. W następnym roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego mianowało go kierownikiem Katedry Technologii Przygotowania Pokarmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie, gdzie jako samodzielny pracownik naukowy pracował do 1954. W tym czasie podjął raz jeszcze studia doktoranckie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Po 1954 pracował jako nauczyciel chemii w Liceum Pedagogicznym i w Technikum Górnictwa Rud w Częstochowie. Przez następny rok zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Geologicznym Rud Żelaza. Od 1956 nauczał chemii w Liceum dla Pracujących. 1 IX 1958 został zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta . W szkole tej nauczał do 1969.
Zm. 9 III 1975.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net