absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 5. sierpnia 2020.

Mecmajer Wiesława, dodał: Opracował,

<b>Wiesława Mecmajer</b> pracuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta od roku 1983 jako nauczycielka języka polskiego, a jej ogólny staż pracy wynosi 35 lat. Jej pracę z młodzieżą charakteryzuje wysoki poziom dydaktyczny, a odpowiednio wykorzystana wiedza metodyczno-merytoryczna przynosi wysokie efekty. Przez lata pracuje z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie. Jej uczniowie są od lat finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Filozoficznej. Przez wiele lat prowadziła koło teatralne, czego efektem były szkolne przedstawienia oparte na klasyce polskiej literatury. Pasja i zaangażowanie, z jaką prowadziła zajęcia, z pewnością przyczyniły się do rozwoju artystycznych i humanistycznych zainteresowań uczniów. Skutkowało to wyborem przez uczniów studiów aktorskich, np. Sambor Czarnota, Marysia Kania . Wiesława Mecmajer stale dzieli się swoją wiedzą merytoryczną. Od 2000/1 do dziś współpracuje z Akademią im Jana Długosza, prowadząc - szkołę ćwiczeń - dla studentów filologii polskiej .Dzieliła się swoją wiedzą w zespole samokształceniowym &#8211; Humanista -, wygłaszała prelekcje dla członków Rady Pedagogicznej i rodziców na temat wad wymowy. W sposób ciągły doskonali swoje kwalifikacje, by na wyższym poziomie i ciekawiej prowadzić zajęcia. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych: logopedię oraz nauczanie blokowe. Szczególnie ten pierwszy kierunek pomaga jej w pracy z młodzieżą przygotowującą się do konkursów krasomówczych i recytatorskich. W tej dziedzinie uczniowie Wiesławy Mecmajer również odnoszą sukcesy. W 2002 roku uczeń Radosław Pidzik zajął II miejsce w finale wojewódzkim XXX Popisów Krasomówczych Młodzieży. W roku 2000/1 uruchomiła program &#8211; Logopeda -, w ramach którego wypracowała metody pracy z uczniami z zaburzeniami mowy. Od lat opiekuje się spikerami szkolnego radiowęzła. Wiesława Mecmajer jest pomysłodawczynią konkursu powiatowego - Erudyta Roku -, który szerzy wiedzę humanistyczną wśród gimnazjalistów .Od roku 2000/1 propaguje wiedzę z literatury w formie przygotowywanego w ramach współpracy z UNESCO Dnia Poezji. W roku 2017/18 zorganizowała w tym dniu konkurs recytatorski oparty na twórczości Zbigniewa Herberta. Wiesława Mecmajer pomaga młodzieży w redagowaniu szkolnej gazetki LOT. W roku 2017/18 gazetka otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie na Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym. Wielokrotnie była wyróżniona nagrodą dyrektora (1992, 1996,1999, 2001, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017), a w roku 2006 uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy II stopnia. W roku 2009 za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej: Olimpiady: &#8226; 1996/7 &#8211; uczniowie Magdalena Karlak , Adam Kozioł dostali się do drugiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, &#8226; 1997/8- uczennica Joanna Kropornicka dostała się do drugiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, &#8226; 1992/3 &#8211; uczennice Joanna Buczyńska ,Agnieszka Lipińska ,Magdalena Węgrzecka były finalistkami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, &#8226; 1993/4 &#8211; uczeń Patryk Frendowski dostał się do drugiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, &#8226; 2007/2008 &#8211; uczennica Aleksandra Lisińska była finalistką etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej, &#8226; 2016/17 &#8211; Monika Kopcik była finalistką etapu centralnego Literatury i Języka Polskiego. &#8226; 2016/17 &#8211; uczennice Aleksandra Lapot, Aleksandra Cupriak dostały się do drugiego etapu Olimpiady Filozoficznej &#8226; 2017/18 &#8211; uczennica Aleksandra Cupriak dostała się do drugiego etapu Olimpiady Filozoficznej, &#8226; 2017/18 &#8211; Aleksandra Cupriak i Iga Kępińska dostały się do drugiego etapu wojewódzkiego Olimpiady Literatury Języka Polskiego. Wiesława Mecmajer przygotowuje uczniów do różnych konkursów humanistycznych, w których uczniowie również osiągają sukcesy. Konkursy: - 1994/5 - Bartek Luniewski finalista VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie - 2000/1- wyróżnienie dla Pauliny Gosławskiej w wojewódzkim V Konkursie Recytatorskim - Drzewo Poezji Polskiej - - 2000/1- wyróżnienie dla Marzeny Mrugacz w konkursie recytatorskim Halina Poświatowska, - 2008-14 - Patrycja Czubaj (dwukrotna laureatka), Katarzyna Rećko, Kamil Cywiński zajmowali pierwsze i drugie miejsca w powiatowym konkursie literackim im. Zofii Martusewicz organizowanym przez stowarzyszenie Gaude Mater, -2010 - Rafał Pszczółkowski zajął pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim - Wypromuj swoją małą ojczyznę - 2008 - Maria Kania zdobyła wyróżnienie w drugim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego -2013 - Anna Cierniak zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim - Prawda i kłamstwo o Katyniu ------------------------------------------------------------ - 2014 - Małgorzata Góra zajęła drugie miejsce w powiatowym konkursie - Halina Poświatowska to jest podobno człowiek ----------------------------------------------------------- - 2014 - Dominika Haładyj uczestniczyła w drugim etapie wojewódzkiego konkursu 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net