absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 29. września 2021.

Jackowska Małgorzata, dodał: Cieślak Aleksander,

Małgorzata Jackowska (z domu Kulawiak) jest absolwentką II LO. Po maturze ukończyła studia na filologii romańskiej na Uniwersytecie Śląskim. W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach studenckiego teatru, który wielokrotnie brał udział w przeglądach teatralnych organizowanych przez Instytut Francuski. W roku 1982 w ramach wakacyjnego stażu naukowego uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie w Grenoble. Od 1983 roku pracuje w II LO jako nauczycielka łaciny i języka francuskiego. Wiele jej uczennic kontynuowało naukę na studiach filologicznych i zostało nauczycielkami czy to języka francuskiego, czy też łaciny. W roku akademickim 1990-91 pracowała jako wykładowca w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej prowadząc zajęcia z języka łacińskiego. Niestrudzona popularyzatorka kultury romańskiej organizowała w kolejnych latach całodzienne imprezy poświęcone kulturze krajów romańskich. Doceniając rolę kontaktu z autentycznymi użytkownikami języka i codziennym życiem w krajach frankofońskich w procesie nauczania języka francuskiego uczestniczyła w organizowaniu wymian młodzieżowych ze szkołami we Francji. Była również współautorką i organizatorką dwu projektów Socrates-Comenius realizowanych wspólnie ze szkołami we Francji i Hiszpanii. W latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku przewodniczyła pracom zespołu nauczycieli języków obcych. Przywiązana do tradycji II LO przez wiele lat pełniła funkcję opiekunki szkolnego pocztu sztandarowego. Od roku 2006 pełniła w II LO funkcję zastępcy dyrektora ds. wychowawczych. Jako przewodnicząca zespołu wychowawczego czuwała na wypełnianiem przez szkołę zadań wychowawczych, ale również koordynowała przebieg uroczystości szkolnych. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do odchodów jubileuszu dziewięćdziesięciolecia szkoły Od 2012 roku pełni w szkole funkcję dyrektora. Konsekwentna i rzetelna realizacja koncepcji pracy szkoły spowodowała powrót II LO do czołówki częstochowskich liceów w rankingu rekrutacyjnym, a także skutkuje wysokim poziomem nauczania w placówce. Atmosfera panująca w szkole mobilizuje nauczycieli do zachęcania uczniów do stawania w szranki olimpiad przedmiotowych (2013/2014 - 16 osób w II etapach olimpiad, 1 finalistka; 2014/2015 – 17 osób w II etapach olimpiad, 1 finalistka). W latach 2014 i 2016 uczennica II LO została podwójną stypendystką Ministra Edukacji Narodowej. Corocznie kilku uczniów otrzymuje stypendia Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Szkoła pod kierownictwem dyrektor Jackowskiej prowadzi w ramach działalności dydaktycznej współpracę z częstochowskimi uczelniami, korzystając z uczelnianych pracowni i organizując praktyki pedagogiczne dla studentów. Szkoła współpracuje również z Kuratorium Oświaty w organizowaniu Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego dla Gimnazjalistów. W roku 2015 szkoła świętowała jubileusz dziewięćdziesięciopięciolecia, w którego organizowaniu Małgorzata Jackowska brała czynny udział. W tym samym dyrektorka podjęła działania w celu wprowadzenia w II LO programu matury międzynarodowej, co niewątpliwie wzbogaci ofertę edukacyjną miasta. Małgorzata Jackowska tworzy w szkole warunki do realizacji projektów europejskich, a także do organizowania wymian ze szkołami europejskimi, np. wymiana z francuskim liceum w Rouen. W szkole prężnie działa chór i zespół wokalny. Małgorzata Jackowska patronuje współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Traugutt dla Przyszłości w organizowaniu cyklicznych koncertów Serce dla Traugutta oraz wspieraniu finansowym uzdolnionych niezamożnych uczniów Traugutta. Wspiera działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, który promuje aktywny udział w życiu literackim poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość wykorzystania wiedzy płynącej z literatury. Uczniowie rozwijają zainteresowania uczestnicząc w pracach kół zainteresowań, które podejmują działalność po przeprowadzeniu wśród młodzieży ankiety monitorującej jej zainteresowania. Małgorzata Jackowska przyczyniła się do powstania w II LO koła teatralnego, które zajmuje czołowe miejsca w przeglądzie szkolnych zespołów teatralnych organizowanym przez częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza. Dzięki jej staraniom baza dydaktyczna placówki jest systematycznie modernizowana, a budynek szkoły sukcesywnie remontowany w celu zwiększenia estetyki i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Osiągnięcia zawodowe Małgorzaty Jackowskiej zostały wielokrotnie docenione nagrodą dyrektora, trzykrotnie uzyskała Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy, wyróżniona została Nagrodą Kuratora oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Sylwia Kozieł Dodano: 2021-05-31 13:38

Lubiłam jej lekcje z łaciny i j. francuskiego. Wiele się nauczyłam . Szkoda ,że w klasie maturalnej nie miałam z nią zajęć.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net