absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Karwan Konstanty, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 30 maja 1896 roku w Kuryłówce powiat Łańcut. Swoja edukacje podstawowa rozpoczął najpierw w szkole powszechnej w Kuryłówce, a następnie Leżajsku. Następnie ukończył 7 – klasowe Gimnazjum Państwowe w Jarosławiu, natomiast klasę ósma i egzamin dojrzałości zaliczył w 1918 roku w Kijowie. W roku 1924 ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego . W tym samym roku uzyskał z ministerstwa Wyznań dyplom dopuszczający do nauczania w szkole . Rok później otrzymał dyplom doktorski. W roku 1926 zdał egzamin nauczycielski. W międzyczasie 3 października 1922 roku otrzymał Świadectwo Studium Pedagogicznego dla Szkół Średnich. Znał doskonale język rosyjski, niemiecki i łaciński.
Prace zawodową rozpoczął od 1 września 1923 roku w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Częstochowie w wymiarze 24 godzin Od 1 września 1929 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Nauczał języka łacińskiego i języka niemieckiego. Był nauczycielem kontraktowym. Był opiekunem koła filologicznego a w późniejszych latach koła kultury klasycznej.
W roku 1930 / 31 otrzymał zezwolenie na pracę w gimnazjum Sióstr Nazaretanek w ilości 9 godzin tygodniowo. w tym samym roku otrzymał też wychowawstwo w klasie VII b.
W roku 1930 został nauczycielem etatowym w gimnazjum Sienkiewicza. Od roku 1932 / 33 został sekretarzem Rady Pedagogicznej.
8 lipca 1933 roku poślubił Helenę Panek
W roku 1937 otrzymał zezwolenie na nauczanie języka greckiego w Gimnazjum im. R. Traugutta, a także w prywatnym Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, gdzie nauczał propedeutyki filozofii.
19 maja 1938 roku urodziła mu się córka Anna.
W Gimnazjum im. H. Sienkiewicza pracował aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny uczył na tajnych kompletach w Liceum im. R. Traugutta, w Liceum im. J. Słowackiego i Prywatnym Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej. Cały ten czas pracy Państwowa Komisja Weryfikacyjna zaliczyła mu jako okres od 15 października 1939 do 15 stycznia 1945 roku.
Napisał pracę : Igrzyska Olimpijskie w starożytności i dzisiaj.
Po wojnie od 1 lutego 1945 roku aż do przejścia na emeryturę nauczał języka łacińskiego w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie.
W roku 1953 w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Częstochowie przemianowano Zakład Języków Obcych na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i jako samodzielna jednostka został poddany kompetencjom rektora. W tym samym roku utworzono zespoły Językowe: między innymi Zespół lektorów Języka rosyjskiego pod kierownictwem zatrudnionego tutaj dr Konstantego Karwana.
W roku 1952 nauczał również w Liceum Felczerskim. W roku 1952 przeszedł do pracy w Ministerstwie Szkół Wyższych.
Do nauczania w Liceum im. R. Traugutta powrócił w roku 1959 jako kontraktowy nauczyciel języka łacińskiego.
Przez cały okres powojenny pracował naukowo w grupie metodycznej nauczycieli języka łacińskiego, której był kierownikiem.

j.pawlikowski Dodano: 2010-10-19 11:32

Ze strony absolwentów "Sienkiewicza" informacja, że Za pracę swą został w II RP odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (1938 lub 1939), a po wojnie Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (1955) i Złotym Krzyżem Zasługi (1958).
Zmarł w Warszawie 28 marca 1962 roku.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net