absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Pawlicki Alfred, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 16 kwietnia 1890 roku w Warszawie. Ochrzczony został 28 czerwca 1891 roku w kościele Św. Aleksandra w Warszawie. Jego ojciec Piotr Paweł z wykształcenia prawnik pracował jako starszy buchalter na kolei warszawsko - wiedeńskiej. Poza tym wydawał miesięcznik „ Przyjaciel zwierząt ” oraz pracował bardzo dużo społecznie. Zmarł w roku 1902. Matka miała na imię Julia z domu Szmidt.
Najpierw ukończył szkołę podstawową i następnie wstąpił do rosyjskiego rządowego gimnazjum. Po uzyskaniu w roku 1908 matury polskiej ( po strajku szkolnym młodzież w roku 1905 przeszła do szkół prywatnych polskich ). Następnie zdał podobna maturę rosyjska . to było przepustką , aby zapisać się w roku 1910 na Uniwersytet Kijowski.
Ukończył filologię klasyczną na Wydziale Historyczno – Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego im. Św. Włodzimierza w czerwcu 1918 roku ( dokument ten uległ zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego ). Dlatego posiadał dwa rejentalne zaświadczenia dwóch wiarygodnych świadków : Stefana Wasilweskiego - dyrektora państwowego gimnazjum im. M. Kopernika w Będzinie oraz - Jana Kozickiego( wizytatora ministerialnego, potem nauczyciela w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach ) byłego dyrektora gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie – stwierdzające kwalifikacje naukowe oraz przebieg pracy nauczycielskiej.
Dyplom uprawniał go do nauczania języka łacińskiego i historii starożytnej w średnich szkołach ogólnokształcących.
W czasie okupacji udzielał lekcji rysunku na podstawie zaświadczenia o uczęszczaniu na 3 – letnim kursie rysunku i malarstwa u prof. F. Szweda w Warszawie.
Jego żona została Amelia Weronika Hermanowska. Urodziła się 13 stycznia 1893 roku przy ul. Pańskiej 116 w Warszawie. Jej rodzicami byli Wacław i Józefa z domu Wernerówna.
Związek małżeński z Amelią Weroniką z domu Hermanowską zawarł w kościele Św . Zbawiciela w Warszawie w dniu 26 grudnia 1923 roku. Z ich związku urodziło się dwoje chłopców : Andrzej ( 04.10.1924 ) i Zdzisław ( 04.06.1928 ). Oboje urodzili się w Warszawie.
Jego żona też była nauczycielką ćwiczeń cielesnych i pracowała w Prywatnym Gimnazjum „ Nasza Praca „ w Częstochowie.
Swoją pracę zawodową rozpoczął 1 września 1918 roku i tak kolejno uczył w gimnazjum męskim prywatnym im. M. Kreczmara, następnie w gimnazjum żeńskim prywatnym im. J. Kowalczykówny i gimnazjum prywatnym im. J. Zaborowskiego. Rok później od 1 sierpnia podjął prace w gimnazjum prywatnym męskim w Skierniewicach. Po przepracowanym roku przeniósł się do Kutna i tu został zatrudniony w gimnazjum męskim im. H. Dąbrowskiego.
Od 1 sierpnia 1921 roku rozpoczął pracę w gimnazjum żeńskim im. R. Gaczeńskiej i E. Kacprowskiej w Warszawie. Od 1 sierpnia 1924 aż do czasów wojny pracował w Gimnazjum Towarzystwa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. W tej samej szkole uczestniczył od listopada 1939 roku w tajnym nauczaniu w kompletach gimnazjalnym. W październiku 1944 roku po Powstaniu Warszawskim Niemcy wydalili go ze stolicy i dlatego przeniósł się do Włoszczowej , gdzie tutaj dalej nauczał na tajnych kompletach.
Od 1 marca 1945 roku został zatrudniony w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, a także na kursach przejściowych dla dorosłych. Ponadto został zatrudniony także w Szkole Przemysłowo – Górniczej w Częstochowie.
Przez cały czas nauczał języka łacińskiego i starożytnej historii.
Należał do Stronnictwa Demokratycznego.
W roku 1955 został dodatkowo zatrudniony w Średniej Szkole Muzycznej.
30 czerwca 1958 roku przeszedł na emeryturę. Jednak jego aktywność nauczycielska nie pozwalała mu , aby zupełnie zrezygnować z nauczania. Dlatego cały czas ubiegał się o nauczanie w zmniejszonej liczbie godzin na zasadzie nauczyciela kontraktowego. Tym sposobem przepracował do 1962 roku. W sumie w szkolnictwie przepracował 42 lata. Wtedy to komisja lekarska ( 29.05.1962 ) nakazała mu stanowczo ze względu na stan zdrowia zrezygnować z jakiejkolwiek pracy. Tak więc w pod koniec czerwca 1962 roku definitywnie przestał pracować w Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.


Pawlicki Alfred

Urodził się 16 kwietnia 1890 roku w Warszawie. Jego rodzicami byli Piotr Paweł i Julia z domu Szmit.W 1902 roku stracił ojca. Początkowo zaczął naukę w 2 – letniej szkole przygotowawczej. Do roku 1905 uczęszczał do IV państwowego Gimnazjum w Warszawie. Następnie po strajku szkolnym uczył się w szkole polskiej i w roku 1908 otrzymał maturę w 8 – klasowym Gimnazjum W. Górskiego w Warszawie. Następnie dwa lata później uzyskał maturę rządową ( rosyjską ) w VI Gimnazjum Męskim. Po uzyskaniu matury państwowej w roku 1910 zapisał się na wydział Historyczno – Filozoficzny Uniwersytetu Kijowskiego. Ukończył go i otrzymał dyplom w maju roku 1918. Po powrocie z kijowa do Warszawy w roku 1918 od września rozpoczął pracę nauczycielską, jako nauczyciel języka rosyjskiego i łacińskiego. Początkowo przez rok był zatrudniony w Warszawie w trzech szkołach ; 8 – klasowym Gimnazjum Męskim M. Kreczmara, 8 – klasowym Gimnazjum Żeńskim J. Kowalczykówny, 8 – klasowym Gimnazjum Żeńskim J. Zaborowskiej. W roku szkolnym 1919 / 1920 podjął prace w Skierniewicach w 8 – klasowym Męskim Gimnazjum. Po roku przeniósł się do Kutna i tutaj pracował przez rok w Gimnazjum Państwowym Męskim im. H. Dąbrowskiego. W latach 1921 – 1924 pracował w 8 – klasowym Gimnazjum Żeńskim R. Gaczeńskiej i Kasprowskiej w Warszawie. W tym okresie 26 grudnia 1923 ożenił się z Amelią Hermanowską. W roku 1924 został zatrudniony w 8 – klasowym Gimnazjum Męskim Towarzystwa im. J. Zamojskiego w Warszawie. Tutaj pracował aż do wojny.
4 października 1924 roku urodził mu się pierwszy syn Andrzej a 4 czerwca 1928 roku drugi syn Zdzisław.
W czasie wojny brał udział w tajnym nauczaniu od 16 listopada 1939 roku, do 31 sierpnia 1944 roku w kompletach Gimnazjum Towarzystwa im. J. Zamojskiego. Od 1 września 1944 zaraz po wysiedleniu z Warszawy brał udział w podobnych kompletach we Włoszczowej. Wszystkie te fakty zostały zatwierdzone przez Okręgową Komisję Weryfikacyjną w Kielcach ( 31 stycznia 1946 r. ).
Po wojnie został zatrudniony 1 lutego 1945 roku w Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. W roku 1949 uczestniczył i ukończył kurs języka rosyjskiego. W tym samym roku został zatrudniony w Państwowym liceum Pedagogicznym jako nauczyciel języka rosyjskiego. W Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza dalej był zatrudniony jako nauczyciel rysunków.
W roku szkolnym 1950 /51 zatrudniony był w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. W międzyczasie pracował tez w Wyższym Kursie Nauczycielskim w Częstochowie.
26 stycznia 1952 decyzja Kuratora został mianowany na stałego , etatowego nauczyciela liceum. W roku 1953 został zatrudniony w Średniej Szkole Muzycznej. W roku 1957 został przeniesiony na emeryturę. Pracował jeszcze w Liceum im. H. Sienkiewicza do 1959 roku.
Wizytator oceniający Alfreda Pawlickiego tak napisał : „ wysiedlony warszawiak , mieszkający w trudnych warunkach, rozgoryczony do życia i ludzi. Koleżeński, uczynny, pięknie rysuje, bezinteresownie robi obrazki do nauki różnych przedmiotów. ”.

Autor Andrzej Stępowski, matura 1956 Dodano: 2009-02-27 18:35

Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie przypadkowo trafiłem na grób p. prof. Alfreda Pawlickiego
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net