absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Sobieraj Jacek, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodzony 17 sierpnia 1884 r. w Częstochowie ( należała wtedy do piotrkowskiej guberni ) w rodzinie wyznania rzymsko – katolickiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej Ochrzczony został w kościele Św. Zygmunta. Syn Łukasza i Emilii. Jego żona Ludwika Józefa z domu Wicherkiewicz, córka Aleksandra Wicherkiewicza i Wandy z domu Hofmanów.
Początkowo rodzice edukowali go prywatnie. Potem zaczął uczęszczać od sierpnia 1897 r do 20 sierpnia 1904 r. do Gimnazjum Męskiego. Był wzorowym uczniem. Z zachowanych dokumentów wiemy , że w 1905 roku był promowany do piątej klasy tego gimnazjum. Jednak ze względów rodzinnych na prośbę matki zrezygnowano z jego edukacji. Otrzymał w tedy certyfikat ( świadectwo w języku rosyjskim ) potwierdzające, że ukończył cztery klasy. Dokument ten podpisał dyrektor ówczesny K. Maj w dniu 8 lutego 1905 roku.
Nauczał rysunków i robót ręcznych w wymiarze 32 godzin tygodniowo co było najprawdopodobniej ówczesna normą. Nic nam nie wiadomo o jego edukacji, za wyjątkiem tego , że ukończył czteroklasowe Gimnazjum Rosyjskie. Posiadał również dyplom nauczycielski. Za to dokładnie znamy jego przebieg kariery zawodowej.
12 listopada 1912 roku zawarł związek małżeński z Ludwiką Józefą (Wicherkiewicz. Uroczystości kościelne odbyły się w parafii św. Zygmunta.
Pracę rozpoczął 1 września 1913 roku od razu w szkolnictwie. Na początek był nauczycielem rysunków i kaligrafii. W swojej pierwszej szkole pracował do 31 sierpnia 1914 roku. W tym samym roku 1 września rozpoczął pracę w Gimnazjum Polskim im. Kośmińskiego w Częstochowie. Tutaj zatrudniony był do 31 sierpnia 1915 roku. Rok później rozpoczyna pracę ( 1 sierpnia 1916 roku ) w Gimnazjum im. Długosza we Włocławku.
W 1914 urodziła mu się pierwsza córka Maria, następnie Zofia w 1916 i Halina w 1921 roku.
12 czerwca 1925 roku otrzymuje z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dyplom uprawniający do nauki w szkolnictwie podstawowym i ogólnokształcącym, który podpisał podsekretarz Stanu T. Łopuszański.
1 stycznia 1927 roku został mianowany na stałego nauczyciela w Państwowym Gimnazjum Matematyczno – Przyrodniczym w Grudziądzu. To tutaj 14 lutego 1929 roku złożył uroczystą przysięgę służbową, jaką wtedy obowiązany był złożyć każdy nauczyciel.
W czasie wojny udzielał prywatnych lekcji rysunków i muzyki dla młodzieży szkolnej o czym zaświadczył referent szkolnictwa tajnego w Częstochowie prof. Józef Steczko ( pismo z dnia 6 sierpnia 1945 roku ).
Zaraz po wojnie rozpoczął prace w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Pracując w szkole musiał równocześnie udokumentować swoje lata pracy przed wojną. Dlatego zmuszony był wysyłać pisma do ministerstwa o zaliczenie mu stażu pracy do sierpnia 1939 roku. 26 maja 1947 roku dostaje odpowiedź od kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego , wliczającą mu okres pracy od 1 września 1913 do 31 sierpnia 1939 roku.
29 maja 1948 roku na własna prośbę przeniósł się do Gimnazjum i liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Tutaj nauczał wychowania technicznego przez jeden rok szkolny ( do roku 1949 ).

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net