absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Tuz Stefan, dodał: Cieślak Aleksander,

Tuz Stefan

Urodził się 26 kwietnia 1886 r. w Siedlcach województwo lubelskie. Jego rodzicami byli Wawrzyniec i Czesława z domu Heszkiewicz..
Jego ojciec miał w Siedlcach prywatne gimnazjum męskie, które zostało zamknięte przez władze carskie za czasów Kuratora Warszawskiego Apuchtina, który wówczas pokasował wszystkie prywatne gimnazja i progimnazja, prowadzone przez Polaków. Początkowo naukę podstawową pobierał w szkole powszechnej w Siedlcach, ale będąc w VII klasie został usunięty ze szkoły 1905 roku, kiedy doszło do strajku uczniów, mającego na celu wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego. Po wydaleniu rozpoczął naukę w ośmioklasowym Państwowym Gimnazjum w Ostrogu na Wołyniu. Maturę uzyskał w 1907 roku . Studia podjął w Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W roku 1915 otrzymał świadectwo ukończenia grupy chemii, podgrupy fizyko – chemii, a w roku 1921 po złożeniu ostatecznych dyplomowych egzaminów otrzymał dyplom ukończenia Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Petersburgu, w listopadzie 1921 roku powrócił do kraju.
Prace rozpoczął 15 lutego 1922 roku na Uniwersytecie w Poznaniu. Tam pełnił funkcję asystenta na Wydziale Rolniczo – Leśnym . Tam pracował do 31 listopada tego samego roku. Równocześnie od 15 października 1922 roku rozpoczął prace jako nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Mergera w Poznaniu. W szkole nauczał fizyki, chemii i biologii Następnie w okresie od 1 października 1924 roku do 31 sierpnia 1925 roku pracował w Zgierzu. Następnie od 1 września 1925 r. do 31 sierpnia 1926 r. w Białymstoku. Kolejno od 1 września 1926 r. do 31 sierpnia 1927 r. w Puławach. Od 1 września 1927 do 31 sierpnia 1928 w Brzozowach Łódzkich. Od 1 września 1929 do 31 sierpnia 1929 r. w Aleksandrowie kujawskim. Od 1 września 1929 roku do 1 października 1936 roku był zatrudniony jako nauczyciel w Państwowym seminarium w Toruniu. Następnie pracował od 1 października 1936 roku aż do wojny w Państwowym Gimnazjum w Kostrzyniu. We wrześniu 1939 roku był ewakuowany z Kościerzyny do Chełma. Następnie przeniósł się do Warszawy i tu edukował młodzież w tajnym nauczaniu na terenie Warszawy, począwszy od września 1940 roku do 3 kwietnia 1945 roku.
W roku 1929 otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich do nauczania chemii z mineralogii i przyrodoznawstwa ( biologii ). W roku 1936 Ministerstwo poszerzyło jego kwalifikacje zawodowe do nauczania fizyki w szkołach średnich ogólnokształcących.
W roku 1931 wydał drukiem swoja pracę naukową Pt : „ Rośliny owadożercze Polski ” . W roku 1936 wydał kolejna prace naukową „ Glin, jego własności , otrzymanie i zastosowanie ”.
29 sierpnia 1946 roku ożenił się z Heleną Matyklasińską.
W roku 1945 podjął pracę i został dyrektorem najpierw na krótko w gimnazjum w Kościerzynie, które uruchomił po zniszczeniach wojennych, a następnie w Państwowym Gimnazjum w Łobezie na Pomorzu Zachodnim. Tutaj dodatkowo zorganizował internat szkolny. 1 października 1946 roku na własną prośbę został zatrudniony jako nauczyciel chemii w Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie w pełnym wymiarze godzin. W szkole tej pracował do roku 1951.
W roku 1949 / 50 kiedy Częstochowa należała do Kuratorium Kieleckiego pełnił funkcję Kierownika Ośrodka Dydaktyczno – Naukowego chemii w Częstochowie.
W Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza został zatrudniony 1 września 1951 roku. Tutaj pracował dwa lata i następnie został przez władze w Stalinogradzie przeniesiony 1 września 1953 roku do Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.
1 września 1954 roku ponownie powrócił i nauczał chemii w IV Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
1 września 1955 roku przeszedł na emeryturę.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net