absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest piątek, 14. sierpnia 2020.

Jankowski Antoni, dodał: Aleksasnder Cieślak,

Urodził się 13 czerwca 1930 roku w Delejowie powiat stanisławowski na terenie ZSRR w rodzinie małorolnego chłopa. Rodzice jego Grzegorz i Helena z domu Sorokowska byli narodowości i przynależności polskiej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Delejowie, gdzie ukończył 4 klasy. Z powodu ewakuacji matki, dwóch jego sióstr i jego samego do ZSRR w roku 1941 był zmuszony przerwać dotychczasowa naukę. Po ewakuacji pracował w sawchozie. W kwietniu 1946 roku wrócił wraz z rodziną do Polski i zamieszkali w Oleśnie Śląskim.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1946 /47 wstąpił do szkoły zawodowej, gdzie ukończył I klasę. Później przeniósł się do Liceum Pedagogicznego, gdzie ukończył następną klasę. W szkole ogólnokształcącej zdał egzamin dojrzałości. Studia wyższe na kierunku - biologia ukończył na Wydziale Przyrodniczo - Geograficznym przy WSP w dniu 24 czerwca 1954 roku w Krakowie. W ten sposób uzyskał kwalifikacje do nauczania w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego i licealnego oraz w zakładach kształcenia nauczycieli.

15 sierpnia 1954 roku został nakazem pracy skierowany do Szkoły Podstawowej i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.

5 marca 1959 roku uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu biologii.

29 i 30 października 1959 roku brał udział w konferencji wykładowców S.N. w Toruniu.

W tym okresie w latach 1956 – 58 pracował dodatkowo w Państwowym Liceum dla Pracujących. W latach 1954 – 60 miał dodatkowe zajęcia w Studium Nauczycielskim. Także w roku szkolnym 1962 /63 pracował w Liceum im. M. Kopernika.

W 1963 roku był dodatkowo zatrudniony w Szkole Pielęgniarstwa w Częstochowie.

W roku 1964 ożenił się. Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci : Wojciech i Barbara.

W 1967 roku uzupełniał etat w Szkole Podstawowej Nr 1. Dodatkowo był zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Częstochowie.

W 1968 roku uzupełniał etat w Szkole Podstawowej Nr 7, rok później w Szkole Podstawowej Nr 4 .

1 września 1972 roku na własna prośbę przeniósł się do II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie przepracował do końca swojej pracy pedagogicznej. 1 maja 1973 roku otrzymał od kuratorium tytuł Profesora Szkoły Średniej.

W swojej pracy zawodowej został odznaczony Złotą ( 1974 ), Srebrna i Brązową Odznaką Honorową LOP. W roku 1973 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Od roku 1956 należał do Ligii Ochrony Przyrody, a także do Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestniczył w kursach, naradach metodycznych – Katowice ( 1970 ), Sulejówek ( 1969 ), 2 lipca 1977 r. ukończył studium przedmiotowo – metodyczne z biologii , które zorganizowane było w Nowym Sączu.

15 października 1984 roku otrzymał III stopień specjalizacji.

W roku 1986 przeszedł na emeryturę.


Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net