absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Wolnicki Bolesław, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 12 kwietnia 1908 roku we wsi Chełm w powiecie Olkuskim. Do szkoły ludowej uczęszczał we wsi Klimantów w powiecie Jędrzejów, w której ukończył 4 klasy do 1921 roku . Następnie uczył się prywatnie w Sędziszowie. We wrześniu 1924 roku rozpoczął naukę w Szkole Handlowej w Krakowie, która ukończył w 1927. W tym samym roku podjął naukę w Miejskim Gimnazjum Handlowego w Chorzowie, Szkołę tę ukończył w 1929 . Zaraz też podjął pracę jako księgowy w Towarzystwie Czytelni Ludowych w Poznaniu. Tutaj pracował przez rok. Jako nauczyciel w 1930 rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lipnach, gdzie nauczał towaroznawstwa, księgowości i chemii. W tym czasie w 1930 zapisał się na Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w 1934 przeniósł się na Wydział Chemiczny Politechniki w Gdańsku, gdzie w 1936 uzyskał stopień dyplomowanego inżyniera i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej. W tym samy czasie zapisał się na II rok studiów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W roku akademickim 1937 / 38 ukończył III rok studiów i jednocześnie Wyższy Roczny Kurs Pedagogiczny przy W.S.H. w Poznaniu. 2 września 1938 uzyskał dyplom nauczyciela uprawniający go do nauczania w szkołach. 15 października 1938 rozpoczął pracę , jako buchalter i rewident w Izbie Skarbowej w Łodzi, skąd 7 lutego 1939 został przeniesiony do Urzędu Skarbowego w Piotrkowie, gdzie pracował aż do października 1941 roku, po czym na własna prośbę został zwolniony. Rozpoczął działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Prowadził biuro przemysłowo - handlowe w Piotrkowie. Trudnił się handlem materiałami budowlanymi, chemicznymi. Od stycznia 1942 roku zmienił pracę i zatrudnił się w Towarzystwie Akcyjnym Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie. W towarzystwie tym został dyrektorem i pracował aż do wyzwolenia. Na tym stanowisku pracował do 1946 roku. 30 czerwca 1947 złożył pomyślnie egzamin dyplomowy w Akademii Handlowej w Poznaniu i otrzymał dyplom ukończenia nauk handlowych. Pół roku później w Ministerstwie Oświaty uzyskał dyplom nauczyciela uprawniający go do nauczania chemii w szkołach zawodowych. W myśl ówczesnej ustawy otrzymał 28 stycznia 1948 tytuł magistra nauk technicznych. Od 1 września 1948 roku do końca sierpnia 1949 pracował jako nauczyciel chemii i w księgowości w Liceum Handlowym, następnie prowadził wykłady z rachunkowości w Wyższej Szkole Administracyjno i Handlowej w Częstochowie. W tym czasie nauczał chemii w Państwowym Liceum Hutniczym w Częstochowie, a także prowadził też wykłady z technologii i towaroznawstwa w Wyższej Szkole Administracyjno - Handlowej w Częstochowie. 1 września 1950 rozpoczął zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie. W następnym roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego mianowało go kierownikiem Katedry Technologii Przygotowania Pokarmu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie, gdzie jako samodzielny pracownik naukowy pracował do 31 sierpnia 1954 roku. W tym czasie podjął raz jeszcze studia doktorskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Po roku 1954 pracował jako nauczyciel chemii w Liceum Pedagogicznym, w Technikum Górnictwa Rud i w Przedsiębiorstwie Geologicznym Rud Żelaza. Od 1956 roku nauczał chemii w Liceum dla Pracujących. 1 września 1958 roku na własną prośbę został zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta . W szkole tej nauczał do 1974 roku. Następnie przeszedł na emeryturę. Do roku 1974 był zatrudniany dodatkowo właśnie w LO im. R. Traugutta. Zmarł 9 marca 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Biogram przygotował : Aleksander Cieślak

Autor sp5gmv Dodano: 2007-04-29 15:08

Syn prof. inż Wolnickiego miał "psełdo" "Ciacho" genezy nie pamiętam, ale chyba się nie mylę ???
Ciesśak Aleksander Dodano: 2007-08-07 17:09

Czy ktoś wie gdzie pochowany jest profesor Wolnicki ?
Autor marhol Dodano: 2009-11-27 20:49

Chłopcze, nie tylko sprawdzanie tarcz i czapek zapamiętałem, ale po latach, gdy córka była blisko matury, okazało się, że ciągle byłem /z 30-ci lat po maturze/dobry z chemii. A chłopcze zapamiętałem do dziś i Prof. bardzo dziękuję.
Autor Leszek Szyda Dodano: 2009-12-03 21:29

Profesor Wolnicki był moim wychowawcą.Klasa 11c-rocznik 1963.Lekcje chemii zamieniały się w lekcje wychowawcze i stąd efekt był taki ,że z chemii nie byliśmy zbyt mocni o czym przekonałem się na studiach. Dzisiaj oceniam go jako człowieka dobrego,który nikomu krzywdy nie zrobił.Z tego co wiem jest pochowany na cmentarzu 'Św Rocha'.Dla przypomnienia podaję,że profesor miał ksywę 'Bolek'
j.pawlikowski Dodano: 2011-09-21 15:01

Bolesław Wolnicki jest pochowany na cm. św. Rocha
Przemysław Rybacki Dodano: 2013-09-28 17:02

Tyle lat minęło. Pamiętam profesora, jego wygląd, sposób mówienia. Był dobrym życzliwym człowiekiem. W 1968 otrzymał ksywę "Fluor"
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net