absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Tatarkiewicz Stefan, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 17 października 1914 w Bebelnie, powiat włoszczowski. Jego rodzicami byli Stanisław Tatarkiewicz ( rzemieślnik ) i Anna z domu Marzec. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Łazach. Po jej ukończeniu podjął naukę w Szkole Rzemieślniczo – Przemysłowej w Zawierciu. W roku 1934 wraz z dyplomem mistrzowskim został czeladnikiem ślusarsko – mechanicznym. Rok później wraz z całą rodziną wyemigrował do Częstochowy. Tutaj został zatrudniony w prywatnym warsztacie ślusarsko mechanicznym. Prace przerwało powołanie do czynnej służby wojskowej ( wrzesień 1936 ). Po przeszkoleniu rekruckim, kiedy zorientowano się, że Stefan Tatarkiewicz jest zdolnym mechanikiem wysłano go na wyższy kurs rusznikarski do Warszawy. W trakcie kursu, który trwał rok oprócz zajęć teoretycznych , uczestnicy przechodzili wszystkie etapy naprawy wszelkiego typu broni oraz przyrządów precyzyjnych i kalibromierzy. W roku 1938 został zwolniony ze służby wojskowej, powrócił do Częstochowy i w maju 1938 podjął pracę w częstochowskim PKP ( kandydat na pomocnika maszynisty parowego ). Na kolei pracował aż do wybuchu wojny. W marcu 1941 został przyjęty na kolej w Częstochowie w dziale mechanicznym. Od roku 1943 aż do wyzwolenia uczestniczył w kursie asystentów technicznych – kolejowych w Warszawie.
Po wyzwoleniu Stefan Tatarkiewicz 27 stycznia 1945 ponownie zatrudnił się w PKP w charakterze zastępcy kierownika warsztatów wagonowych w Częstochowie. W 1947 ukończył kurs kolejowy kierowników warsztatów wagonowych, następnie zatrudniono go w Parowozowni Głównej PKP w Częstochowie jako referenta wagonowego.
W maju 1951 na własną prośbę zwolnił się z pracy na kolei. W tym samym roku zaczął pracować , jako instruktor w Laboratorium Maszyn cieplnych na Politechnice Częstochowskiej. W roku 1957 otworzył swój własny zakład rzemieślniczy, ale nie widząc żadnych perspektyw finansowych wkrótce zamknął go .
1 września 1960 rozpoczął prace w charakterze nauczyciela robot ręcznych w LO im. R. Traugutta. W tym czasie ukończył studia pedagogiczne dla nauczycieli szkól zawodowych w Katowicach ( czerwiec 1963 ). Swoja prace w szkole potraktował niezwykle poważnie. W wolnym od zajęć czasie urządzał hale maszyn i pracownie zajęć technicznych. Po przeniesieniu budynku szkolnego na ulice Kilińskiego ponownie urządzał na nowo pracownie do zajęć praktycznych. Był sumiennym , zdyscyplinowanym nauczycielem. Potrafił młodzież zachęcić do twórczej, praktycznej pracy przy wykonywaniu różnych mebli, rzeczy, elementów maszyn itp. Dzięki jego zaangażowaniu młodzież pod jego kierunkiem brała udział w budowaniu boisk sportowych przy szkole. Założył tez przy szkole niezwykle popularne koło modelarskie.
1 września 1974 przeszedł na emeryturę. Za swoją nienaganna prace otrzymał Złoty Krzyż Zasługi ( 22 stycznia 1975 ). Był zawsze skromnym i cenionym nauczycielem, wychowawca kilku roczników „ trauguciaków ” . Lubiany przez młodzież i przez nią zawsze doceniany.
Zmarł 2 maja 1992 roku.


Biogram przygotował - Cieślak Aleksander

Cieslak Aleksander Dodano: 2007-08-17 20:23

Czy ktoś wie, gdzie profesor Stanisław Tatarkiewicz jest pochowany ?
j.pawlikowski Dodano: 2011-09-21 14:50

Stefan Tatarkiewicz jest pochowany na cm. św. Rocha
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net