absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 21. września 2023.

Gołębiowska Anna, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodziła się 15 kwietnia 1960 r. w Brzegu, tam też ukończyła szkołę podstawową i średnią. Pod koniec lat siedemdziesiątych dostała się na studia na kierunku wychowanie muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, które ukończyła w 1984 r. Wtedy podjęła pracę w szkole podstawowej nr 12, zostając nauczycielką muzyki. Od września 1987 r. pracuje w Traugutcie. Dała się poznać ze swojego niezwykłego temperamentu, ale i pracowitości tworząc chór szkolny, w którym bierze udział w każdym roku gruba od 80 do 16o uczniów. Jej chóry otrzymują wiele nagród i wyróżnień w konkursach i olimpiadach, a prowadzone uczennice zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nawet na szczeblu centralnym. Jest organizatorką corocznych wieczorów kolęd, z którymi wychodzi poza mury szkoły, Współpracuje z Parafią w organizowaniu przedsięwzięć religijno-kulturalnych. Od 1988 r. prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Otwarta na problemy ludzi potrzebujących pomoc, a szczególnie emerytów-nauczycieli. W ostatnich latach ukończyła stadia podyplomowe dla nauczycieli wiedzy o kulturze, który to przedmiot niezbyt udanie zastąpił zajęcia muzyczne. Jest znaną kompozytorką utworów chóralnych i ich aranżerką.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net