absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Chwistecki Józef - ksiądz, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodził się 7 lipca 1907 r. w Jaworznie, powiat Chrzanowski, jako syn Franciszka i Wiktorii z d. Sroka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Państwowym Gimnazjum im. S. Staszica w Chrzanowie w 1927 r. Do 1933 r. studiował filozofię i teologię na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Teodora Kubiny 6 czerwca 1933 r. na Jasnej Górze. Pracował jako wikariusz w Grodźcu i w parafii św. Zygmunta w Częstochowie. W latach 1937-44 był prefektem, prokuratorek i wykładowcą historii kościoła powszechnego i liturgii w Częstochowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1944-45 ponadto wicerektorem Seminarium w czasie interregnum. Po wojnie od 1945 roku do pierwszych miesięcy 1951 roku był prefektem Liceum Męskiego im. R. Traugutta i Liceum dla Dorosłych Ponadto był w tym czasie kapelanem Zakładu św. Antoniego w Częstochowie. W szkole naszej uczył religii i dobrych obyczajów nie tyle według ustalonych programów, ile przykładem swego niemal ascetycznego życia. Tak sam w sylwetce, skupiony, pozornie nieprzystępny, nie odznaczał się zdolnościami krasomówczymi, ale przekonywał sposobem myślenia i wyrozumiałością. W trudnych dla kościoła czasach, w 1949 roku dyrektor szkoły tak opiniował księdza: „Poziom moralny normalny, uspołeczniony, kocha młodzież, gorliwy i sumienny w pełnieniu obowiązków:. Upłynęły zaledwie dwa lata, by decyzją Ministerstwa Oświaty z 27.03.1951 r. przenieść ks. Chwisteckiego w stan nieczynny, ponieważ: „Ksiądz nie wychowuje powierzonej sobie młodzieży w duchu obecnej rzeczywistości”. Tego roku został mianowany administratorem parafii Świętej Rodziny w Częstochowie, a następnie jej proboszczem. W latach 1958-85 pełnił urząd dziekana dekanatu Częstochowa II. Należał do różnych komisji diecezjalnych. Kochał książki, szczególnie te z zakresu teologii, mimo że nie zdobył stopnia naukowego, znany był z wielkiej biegłości w tej dziedzinie. W maju 1990 r. został przeniesiony na emeryturę i mieszkał nadal na plebani katedralnej. Po krótkiej chorobie zmarł 2 lipca 1994 r. w szpitalu na Tysiącleciu.

Biogram przygotował : Kołodziejski Janusz

Urodził się 7 lipca 1907 roku w Jaworznie w powiecie chrzanowskim. Jego rodzicami byli Franciszek i Wiktoria z domu Sroka. Swoja edukację zaczął w swoim rodzinnym mieście w szkole powszechnej, w której ukończył pięć klas. Następnie rodzice wysłali go do Chrzanowa do Państwowego Gimnazjum im. H. Haszcza. W czerwcu 1923 roku po ukończeniu ośmiu klas tego gimnazjum zdał maturę. W roku 1928 podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1933 roku. Od tego też roku rozpoczął pracę w Szkole Nr 2 w Grodźcu koło Będzina jako nauczyciel kontraktowy. Po roku przeniósł się po odbytej chorobie zapalenia płuc do Szkoły Nr 1 . W roku 1935 został przeniesiony przez władze kościelne do Częstochowy, gdzie nauczał religii w Szkołach Nr 4 i 10. w roku 1937 rozpoczął prace w Krakowie. Tytuł magistra otrzymał tuż przed wojną 29 czerwca 1939 roku.
W czasie wojny nauczał na tajnych kompletach. Pracował też w Seminarium Duchownym w Częstochowie z uposażenia Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczając kleryków.
4 września 1945 roku został skierowany do pracy w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie. Tutaj nauczał religii i pełnił funkcje prefekta. W tym samym czasie pełnił funkcje duszpasterską w Zakładzie dla starców i chorych . Popołudniami był także zatrudniony w Liceum dla dorosłych.
27 października 1950 roku po zawieszeniu nauki religii w szkołach ksiądz prefekt Józef Chwistecki został odsunięty od pracy w szkole.
Zmarł 2 lipca 1994 roku, pochowany jest na cmentarzu Rocha

A. Cieślak

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net