absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 8. sierpnia 2020.

Biel Jadwiga Teresa Maria, dodał: Cieślak Aleksander,

Urodziła się 20 sierpnia 1929 roku w Częstochowie. Jej ojcem był Józef Radziejowski i matka Maria Cichoń. Pochodziła z rodziny robotniczej. W Częstochowie ukończyła naukę w szkole powszechnej i średniej.
W latach 1945 - 48 należała do ZHP . Następnie w latach 1952/1953 studiowała na Wydziale Geograficzno-Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, by w roku 1953 przenieść się na Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim im. Bolesława Bieruta. Pisała prace magisterska na temat : " Charakterystyka geograficzna miasta Częstochowy ". Tytuł magistra geografii uzyskała 19 lutego 1956 roku.
W 1961 roku została nauczycielką geografii w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie ( w tym samym roku zgłosiła swój akces do działania w ZNP ), gdzie pracowała do 1969 roku. Wówczas została mianowana zastępczynią dyrektora w Młodzieżowym Domu Kultury i piastowała to stanowisko do 1970 roku, kiedy to 1 września t.r. została nauczycielem geografii w II LO im. R. Traugutta. Od 1975 roku, przez 10 lat była zastępcą dyrektora Liceum, najpierw Antoniego Drzazgi, później Honoraty Szyller. W roku 1972 / 73 pracowała dodatkowo w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. 1 września 1977 otrzymała tytuł Profesora Szkoły Średniej. W 1979 była wyjątkowo zaangażowana ud w pracach przygotowawczych XXX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ( odbył się w dniach 27 . 30 .06.). Przez kilka lat była członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
11 kwietnia 1975 roku poślubiła Zenona Biela ( ur. 25.12.1929 r. ). Z ich związku urodziło się dwóch chłopców : Wojciech i Witold. 1 czerwca 1985 roku przeszła na emeryturę. W dalszym jednak ciągu podnosiła swoje kwalifikacje. 7 czerwca 1986 roku ukończyła kurs dla nauczycieli z przedmiotu " Przysposobienie do życia w rodzinie ", natomiast 24 czerwca 1987 r. ukończyła Studium Specjalne NURE - Ochrona i Kontrolowanie Środowiska. W II LO im. R. Traugutta w Częstochowie pracowała jeszcze do 1991 roku.
Była nauczycielem sumiennym i pracowitym, stosowała nowoczesne metody aktywizujące młodzież, czemu służyła również wzorcowa pracownia geograficzna, którą stworzyła od podstaw. Dla grona nauczycielskiego i młodzieży była wzorem dyscypliny. Niezwykła aktywność powodowała, że przez okres 10 lat pełniła funkcję prezesa Ogniska ZHP i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Była także wiele lat przewodniczącą Komisji do Spraw Nauczania w Polskim Towarzystwie Geograficznym. Posiadała duży wpływ na organizowanie życia w szkole. Jej potrzeba opiekuństwa przekraczała granice szkoły. Przez całą swoją karierę nauczycielską była znanym i cenionym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie. Jeszcze na początku lat 90-tych prowadziła lekcje jako nauczyciel kontraktowy. Odeszła ze szkoły w 1991 roku. Była odznaczona m.in Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Przyznano jej ponadto Medal 25 - lecia Wyzwolenia Częstochowy, jak również odznakę " Przyjaciel Dziecka " .

Biogram dodał : Cieslak Aleksander

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net